Firma transportowo – logistyczna «Eurotrans» oferuje us?ugi  wewn?trzkrajowych i mi?dzynarodowych transport?w , nasza firma gwarantuje dostaw? ?adunk?w do wyznaczonych miejsc o zaznaczonym czasie. Dzia? transportu i spedycji zna si? na w?a?ciwo?ciach geografii europejskiego i ukrai?skiego rynku dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu.

 • Mi?dzynarodowe przewozy z dokumenten TIR Carnet
 • Ksi?ga ЕCМТ (daje mo?liwo?? wykonywa? wewn?trzeuropejskie przewozy)
 • CMR ubezpieczenia (ubezpieczenie ?adunku)
 • Przew?z niebezpiecznych ?adunk?w (ADR) wszystkie klasy opr?cz 1
 • GPS monitoring
 • Ubezpieczenia:

  — Ladunk?w

  — Os?b

  — Transportu

 • Us?ugi transportu i spedycji

  — Europa

  — Ukraina

  — Pa?stwa WNP

 • Us?ugi magazynowe:

  — wynajem pomieszczeni  magazynowych  od 40м2 – do 900м2, i dzia?ek 

  — us?ugi ladowarki samochodowej

  — ?adowacze

R?wnie? na terytorium naszej firmy znajduje si? jeden z bardzo pot??nych w zachodnim regionie autoserwis?w TIR , kt?ry proponuje us?ugi po remoncie i obs?udze samochod?w ci??arowych i osobowych:

 • Grupa si?nikowa
 • Elektryka
 • Pneumatyka
 • Uk?ad zawieszenia
 • Paliwowa
 • Naprawa karoserji (antykorozyjne pokrycie, lako- farbiarskie prace)
 • Regeneracja cz??ci zamiennych
 • Spawalnicze i tokarskie prace
 • Wynajem naprawczego boksu z przegl?dowymi jamami
 • Myjnia z u?yciem wysokogatunkowej chemii DIMER :

  — ci??arowe auta (ТІR)

  — osobowe auta

 • Us?ugi opon i felg:

  — ci??arowe auta (ТІR)

  — osobowe auta